GRUDNIOWY WIECZÓR CHWAŁY 
(Siedlce 27.12.2012) 

Piękne było to nasze tegoroczne świętowanie! Rozpoczęliśmy je radosnym przywitaniem Dziecięcia w Bożonarodzeniową Noc, podczas uroczystej Pasterki. Radość nie opuszczała nas cały dzień i dawaliśmy temu wyraz przy świątecznym stole w gronie rodziny. Drugi dzień był zadumą nad naszą wiarą: na ile miłujemy Jezusa i czy bylibyśmy zdolni jak św. Szczepan oddać za Niego swoje życie. Zwieńczeniem świątecznych dni był Wieczór Chwały. Wielbiliśmy naszego Pana, wykrzykując z całej mocy: „Bądź uwielbiony! Bądź błogosławiony! Bądź wywyższony Panie, Jezu Chryste!”. 


Cały program Wieczoru, począwszy od scenki ewangelicznej, poprzez pantomimę i konferencję był ukazaniem, jak chcemy podporządkować sobie Jezusa, nie staramy się wsłuchiwać w Jego głos, mamy własne wizje Jego postrzegania, własny sposób na życie. Jako wzór godny naśladowania było ukazanie postawy Maryi i Józefa, którzy posłuszni Bogu przyjmowali wszystko, co Boża Opatrzność dla nich przygotowała. Nie mieli pretensji, że Boży Syn narodził się w warunkach urągających ludzkiej godności, że trzeba było uciekać nocą do obcego kraju, bez żadnych zabezpieczeń. Przecież Maryja miała prawo oczekiwać, że Ojciec zapewni swojemu Synowi najlepsze warunki, a Jej jako Matce Syna Bożego zaoszczędzi trudu i cierpienia. Tymczasem Jej udziałem był ból, upokorzenie i tak miało być aż po Golgotę. Uczmy się od Maryi i Józefa pokory, zawierzenia, przyjmujmy z wdzięcznością ubóstwo, niemoc, upokorzenia i cierpienia, bo w ten sposób mamy udział w zbawczym dziele Chrystusa. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że przyszedłeś do nas z miłością w Najświętszym Sakramencie, leczyłeś nasze zranienia i uczyłeś współpracować z Tobą w zbawianiu świata! Dziękujemy za Siostry, które podzieliły się doświadczeniem spotkania z Tobą podczas Świąt! Kochamy Cię, maleńkie Dziecię, złożone w betlejemskim żłóbku!