GRUPA A WSPÓLNOTA
 SPOTKANIE FORMACYJNE ( 07.04.2011)

 W pierwszy czwartek kwietnia spotkanie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu. Prowadząc modlitwę, Zdzisław zawierzył naszą Grupę Jezusowi przez Serce Maryi i prosił, aby nas przemieniał, uświęcał i aby Jego wola objawiła się w nas.

Zachęcał, abyśmy złożyli Mu całe nasze życie i u progu świętej Paschy pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu. Za wzór postawił Matkę Bożą, która wypowiedziała swoje „fiat” zwiastunowi Dobrej Nowiny. Wystarczyło Jej zapewnienie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Złóżmy Jezusowi nasze życie, naszą przeszłość i przyszłość, a wtedy nawet drobne rzeczy staną się spotkaniem z Nim – zakończył modlitwę Zdzisiek. 

W konferencji Lider starał się wykazać różnice między grupą a wspólnotą. Grupa zrzesza pewną ilość osób, mających wspólne cele. Członkowie są potrzebni, aby je realizować. Grupa, której celem jest działanie nie tworzy jeszcze wspólnoty. Doświadczenie wspólnoty rodzi się z osobistego spotkania najpierw z Jezusem i ona (wspólnota) tworzy się na bazie tego spotkania. W takiej wspólnocie są przede wszystkim relacje miłości i z niej rodzą się obowiązki. Prawdziwa wspólnota to parę osób, które są w małej grupie My ewaluujemy od grupy w kierunku wspólnoty. Pan powołuje nas do świętości i to dokonuje się najpierw we wspólnocie. Jezus formuje nas, aby nasze życie było, jak Jego. Świętość, to zmaganie się ze swoją nędzą. Nie bać się jej, bo ona jest miejscem spotkania z Chrystusem (Kol 3,3). Wysławiamy Cię, Panie Jezu Chryste i dziękujemy, że powołujesz nas do wspólnoty, w której możemy uświęcać się i wzrastać duchowo! Chwała Ci Panie!