TO BYŁY PIĘKNE DNI!
(I Diecezjalny Kongres Ewangelizacyjny 11-13.10. 2012)


Piękne i ważne trzy dni w naszej historii i historii naszego miasta! Inauguracja Roku Wiary i rozpoczęcie I Diecezjalnego Kongresu Ewangelizacyjnego licznie zgromadziły wspólnoty ewangelizacyjne (działające na terenie naszej Diecezji), na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski. Otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo i zostaliśmy posłani na ulice naszego miasta, aby głosić Dobrą Nowinę.

To było w czwartek. W piątek z bojaźnią Bożą w sercach, ale i ze świadomością, iż posyła nas Kościół i jesteśmy w łączności z naszym Pasterzem wyruszyliśmy na ulice, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu. Przyciągaliśmy uwagę przechodniów, gdyż nosiliśmy na sobie tekturowe tablice z wyraźnymi napisami typu: „Kim jest dla ciebie Jezus?”, „Bóg jest większy od twoich problemów” itp. Rozdawaliśmy fragmenty Pisma Świętego i prowokowaliśmy do rozmowy. W wielu wypadkach widzieliśmy wzruszenie na twarzach, a często łzy, a rozmowa kończyła się wspólną modlitwą i oddaniem życia Jezusowi To dla nas była wielka radość i nagroda.

Przechodnie gromadzili się w tych punktach miasta (a było ich trzy- przy dworcach: PKP, PKP i na placu gen. Sikorskiego), gdzie na ustawionych scenach grały zespoły muzyczne, odbywały się pantomimy, były głoszone kerygmaty, mówione świadectwa o tym, jak Jezus przemienia życie, gdy przyjmujemy Go za swego Pana i Zbawiciela. Napisy na chodnikach przykuwały uwagę przechodniów i dawały wiele do myślenia. Pantomimy i kerygmaty też były głoszone w miejscach, gdzie ruch był większy. Wszystko dla Jezusa i z miłości do Niego. To było niezwykłe przeżycie zarówno dla nas, jak i mieszkańców Siedlec.

Trzeci dzień pracy w winnicy Pańskiej był podsumowaniem naszych wysiłków i pokazał, iż warto było się trudzić. Podzieliliśmy się z naszym Ks. Bp. Zbigniewem swoimi doświadczeniami, wysłuchaliśmy bardzo interesującej konferencji Ks. Roberta Skrzypczaka i katechezy naszego Pasterza. Następnie dokonano prezentacji wspólnot działających na terenie naszej Diecezji, po czym udaliśmy się na smaczny posiłek.

Radością napawa fakt, iż tak liczna rzesza młodzieży (i nie tylko) z wielkim entuzjazmem, mimo doświadczanej słabości i niemocy zdecydowała się ofiarnie zaangażować w to szlachetne dzieło i na wzór pierwszych uczniów Chrystusa wyszła na ulice. Przyświecała nam świadomość, iż „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Dobry Bóg sprawi, iż te wysiłki nie pójdą na marne, a „ziarno” rzucone w glebę ludzkich serc wyda obfity plon. Niech tak się stanie! Amen!

Wyrażamy przy tym ogromną wdzięczność osobom z innych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, które współpracowały z nami w tym dziele. Serdecznie dziękujemy ks. Michałowi Chromińskiemu i jego młodzieży z Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie oraz osobom z Domowego Kościoła, Duszpasterstwa Akademickiego i utalentowanej młodzieży z KSM. Niech Was Pan błogosławi.