WSKAZÓWKI DLA ANIMATORÓW

W trosce o obfite owoce duchowe przeżywanych przez nas wspólnotowych Rekolekcji Życia z Wiary przypominamy Drogim Animatorom kilka rad niezbędnych dla właściwego prowadzenia grup dzielenia.


Spotkanie w grupach dzielenia

1.     Na pierwszym spotkaniu każdy powinien się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie, o swojej dotychczasowej drodze do Boga, o ewentualnym uczestnictwie w grupach parafialnych, o swojej rodzinie, pracy itp.

2.     Ważną sprawą jest zapisanie nazwisk i kontaktu – adresu lub numeru telefonu do wszystkich uczestników w grupie dzielenia.

3.     Animator powinien animować spotkanie, to znaczy – rozpocząć je  i pilnować, by dzielenie  odbywało się na dany temat, sam nie powinien jednak zbytnio zabierać czasu swoimi wypowiedziami.

4.     Bardzo istotne jest, aby wszystkim uświadomić potrzebę zachowania absolutnej dyskrecji i nie wynoszenia na zewnątrz, tego, co się usłyszy od drugiej osoby w grupie.

5.     Na spotkaniu w grupie  animatorzy powinni zachęcać wszystkich do podzielenia się przeżyciem poprzedniego tygodnia – konferencją i tym, co było tematem każdego dnia, ewentualnego przeczytania notatek (jeśli nie są zbyt osobiste).

6.     Zaznaczyć, że praca z zeszytami to nie odrobienie zadania i zapisanie notatki, lecz osobista modlitwa Słowem Bożym.

7.     Powinno się sprawdzić, czy wszyscy modlą się Pismem Świętym oraz czy jest zrozumienie przedstawionych na konferencji i w Notatniku Uczestnika treści. Należy również zwrócić uwagę na wstęp do każdego tygodnia, zaczerpnięty z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

8.     Nie należy nikogo przymuszać do wypowiedzi.

9.     Ważne jest, aby pilnować tematu – animator ma prawo, a nawet obowiązek przerwać wypowiedź nie na temat.

10. Na spotkaniach powinno się unikać dyskusji i pouczania innych, spotkanie ma służyć dzieleniu się przeżytym czasem.

11. Animator pracuje razem z uczestnikami, musi być zorientowany w tekstach przeznaczonych na każdy dzień Seminarium oraz w treści głoszonych konferencji.

12. W razie pojawienia się pytań, wskazane jest, by je zapisać i odpowiedzieć na nie pod koniec spotkania, bądź jeśli animator nie będzie znał odpowiedzi, na następnym spotkaniu. Animator ma prawo wszystkiego nie wiedzieć.

13. Animator powinien być wyczulony i otwarty na to, co dzieje się w grupie. Gdy pojawią się trudności, wskazane jest  umówienie się na indywidualną rozmowę z uczestnikiem. W miarę potrzeby, problemy można również przedstawić na spotkaniu animatorów, a jeśli są bardzo  osobiste, bezpośrednio prowadzącym Seminarium lub księdzu.

14. W przypadku nieobecności uczestnika, pożądane jest, by animator zainteresował się, jaka jest tego przyczyna.