INFORMACJE  PO ODPRAWIE


W związku z kolejnym spotkaniem „odpowiedzialnych” postanowiliśmy podzielić się z Wami niektórymi poruszonymi kwestiami i przemyśleniami:

1. Bardzo cieszymy się, że podczas ostatniego Wieczoru Chwały (tj.10.06.2012) pojawiły się osoby ubrane we wspólnotowe koszulki. Zachęcamy wszystkich, do noszenia ich w trakcie podejmowanych przez Wspólnotę inicjatyw, nawet jeśli nie pełnimy żadnej konkretnej funkcji jak śpiew czy prowadzenie spotkania.
2. Przypominamy i prosimy, aby na wszystkich Eucharystiach odprawianych w intencji WJD siadać razem w ławkach, z przodu świątyni, na wysokości ambony.
3. W lipcu i sierpniu katechezy na spotkaniach poprowadzą młodzi po wcześniejszym przygotowaniu ich z ks. Tomaszem.