[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Dnia 10.11.2022 spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, by oddać Bogu chwałę. Modlitwę animowali Antek i Jurek. Antek podzielił się z nami świadectwem działania Ducha Świętego w swoim codziennym życiu. Podczas konferencji, którą wygłosił dla nas nasz opiekun duchowy ksiądz Tomasz rozważaliśmy fragment 1. Księgi Królewskiej (3, 4-15). Każdy, kto ma relację z Bogiem i oddał Mu swoje życie Jezusowi, dba o to, by On królował w jego życiu. Pozostaje jednak codzienną troską kwestia, jak odczytywać Jego wolę. Pan dał narzędzia, by ją właściwie rozpoznawać. Czy umiem i chcę korzystać z tych narzędzi, by pełnić wolę Bożą? W Pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł przecież zachęca: „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” (1Tes 5,19). Oczywiście, rozeznawanie nie dotyczy tego, co jest dobre a co jest złe, bo tu sytuacja jest oczywista: dziecko Boże wybiera łaskę, a nie grzech. Sprawa się komplikuje jednak, gdy chodzi o sytuację, gdy jest kilka możliwych scenariuszy, a każdy z nich wydaje się być moralnie dobry.

Pierwsze narzędzie do rozeznawania takich dylematów to stan łaski uświecającej. Bez niego łatwo ulegniemy złudzeniom, którymi kieruje zły duch. Drugie narzędzie to modlitwa. Warto zawsze podejmując się wysiłku rozeznania jakiegoś problemu prosić Pana, by dał światło na zrozumienie danej sytuacji w kontekście planu Bożego. Trzecie narzędzie to nasz rozum. Wypiszmy sobie listę plusów i minusów przemawiających za lub przeciw realizacji danego projektu. Czwarte narzędzie to doświadczenie życiowe. Każdy z nas już przecież dokonał różnych wyborów, a z wiekiem ma w tym względzie spore doświadczenie. Warto z niego skorzystać w paralelnych sytuacjach. Piąte narzędzie to rada innych osób. Przyjaciel duszy to osoba, która może nam bardzo pomóc. Szóste narzędzie to Słowo Boże czytane systematycznie, bo Ono przyjdzie do nas, gdy będziemy potrzebowali. Siódme narzędzie to zamówienie Mszy Świętej w danej intencji.