Na spotkaniu naszej Wspólnoty dnia 16.12.2021 r. modlitwę wspólnie animowali Kamil i Przemek. Następnie w małych grupkach skupiliśmy się na rozważaniu poniższych pytań:
1. Czy potrafisz zaakceptować przesłanie św. Jana Chrzciciela przygotujcie drogę do Pana?
2. Święty Jan Chrzciciel jako człowiek stałej wiary. Czy jego głos jest potrzebny naszym czasom?
3. Jak myślisz dlaczego św. Jan Chrzciciel jest patronem naszego Adwentowego czuwania?
Ze względu na wypadającą za tydzień Wigilię nasze kolejne spotkanie odbędzie się za dwa tygodnie tj. 30.12.2021 roku. Wtedy podzielimy się symboliczne opłatkiem i złożymy sobie świąteczne życzenia.
Opracowała: Katarzyna Strzałek