Z inicjatywy rady Odpowiedzialnych Wspólnoty Jednego Ducha w dniach 18-25.01. br. podejmujemy swoisty maraton modlitewny, który potrwa bez przerwy siedem dni i siedem nocy. Przez ten tydzień, każdy ze Wspólnoty wybrał sobie 30 minut (niektórzy zaznaczyli je kilka razy) i zobowiązał się, że w tym czasie odmówi różaniec.

Racją dla podjęcia  tej inicjatywy jest zintensyfikowanie modlitwy w intencji dzieł jakie podejmować będziemy w tym Nowym Roku. Ponadto, chcemy dać świadectwo wiary w to, że projekty ewangelizacyjne, jakie podejmujemy rodzą się w naszych sercach, jako rezultat słuchania woli Bożej i mają szansę przynieść błogosławione owoce tylko wtedy, gdy są omodlone.

Opisywana inicjatywa modlitewna zakończy się w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła tj. 25. stycznia o godz. 18.00.