Dnia 12.05.2022 podczas naszego spotkania modlitwę animowały Ela i Ula. Po wspólnym uwielbieniu podzieliliśmy się na małe grupki, by dzielić się swoimi doświadczeniami i rozmawiać o tym, w jaki sposób budujemy na codzień naszą relację z Jezusem. W dzieleniu pomogły nam poniższe pytania nawiązujące do J 10, 27-30.
1. „Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je.” Jezus Cię zapewnia w tym fragmencie, że Cię zna i zależy Mu na Twoim życiu.
– Czy możesz również powiedzieć, że znasz swojego Pasterza? Jakimi cechami mógłbyś Go scharakteryzować?
2. „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”
– Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem jako Dobrym Pasterzem? Czy jest ona nasycona miłością i ufnością, czy jest tylko formalna? Czy głęboko wierzę, że należę do Niego i czuję się przy Nim bezpiecznie?
3.”Ojciec mój (…) jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”
– Jako chrześcijanie wyznajemy tę prawdę, ale również często zdarza się nam mówić i postępować jakby świat był w ręku złego (tym bardziej patrząc na czasy w których aktualnie żyjemy). Czy i Tobie zdarza się ulegać tej pokusie zapominając o tym, że ostateczne zwycięstwo nad złem należy do Chrystusa? Jak sobie wówczas radzisz, do kogo/czego się odwołujesz?
Po pracy w małych grupkach mogliśmy sobie podziękować za chęć wzajemnego wysłuchania każdego z nas.
Zapraszamy już za tydzień 19.05 na kolejne spotkanie, gdy ponownie będziemy formować się ku głębszej relacji z Jezusem.

Opracowała: Katarzyna Strzałek