Kolejne spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty odbyło się jak zawsze w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach, dnia 23 maja, w czwartek o godz. 19.00. Od zapalenia świecy przez Marcina i znaku Krzyża Świętego rozpoczęliśmy nasz modlitewny wieczór. Tym razem Patrycja poprowadziła modlitwę uwielbienia Pana tańcem. Piękne pieśni przeplatane były gestami, które podkreślały Majestat Boga. Zachwyt nad wielkością Pana wyrażają słowa, które często wypowiadaliśmy:
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie…” (Ps 139, 14).

Po radosnej modlitwie uwielbienia wysłuchaliśmy świadectw, którymi podzielili się: Asia, Patrycja, Ula, Ela i Kamil. Następnie liderka Joanna przedstawiła nam bardzo ciekawy artykuł, który potwierdził, że ewangelizacja zaczyna się od świadectwa chrześcijan o pięknie i miłości Boga. Usłyszeliśmy, że wiarą „zaraża się” innych, a misja jest tlenem życia chrześcijańskiego, więc ze żródeł należy czerpać gorliwość apostolską. Takim żródłem jest Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Bliżej przyjrzeliśmy się powołaniu celnika Mateusza. Jezus ujrzał w nim człowieka takiego, jakim był, spojrzał z miłością w jego serce. A my tak często oceniamy, widzimy wady innych…
Jezus oderwał Mateusza od władzy – ten wstał i zaczął służyć. Celnik wrócił do swojego środowiska odmieniony, a wszystko zaczęło się od Jezusa, który go ujrzał. Aby świadczyć o Jezusie nie należy czekać aż będziemy doskonali, bo nie głosimy siebie, ale przekazujemy piękno i miłość Boga. Podsumowując, jeszcze taka refleksja: czy nasze spojrzenie przybliża innych do Jezusa, do Kościoła? Odpowiedzmy na to pytanie w swoich sercach…

Na zakończenie wysłuchaliśmy bieżących ogłoszeń dotyczących przygotowania do koncertu uwielbienia „Siedlce dla Jezusa”, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała na placu przed kościołem św. Józefa w Siedlcach o godz. 19.00, pod hasłem „DUCH I OBLUBIENICA MÓWIĄ: PRZYJDŹ” (Ap 22, 17).

Będzie to czas osobistego spotkania z Jezusem Chrystusa, który tak jak na celnika Mateusza, patrzy na nas z miłością.

Opracowała: Jolanta Wołosiak