Dnia 21.04 spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęliśmy od modlitwy, którą animowały Sylwia i Magda, choć to Duch Święty prowadził całe spotkanie. Tego dnia dołączyli do nas katechumeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego, aby wysłuchać kolejnej katechezy. Równolegle, w czasie tego spotkania, my członkowie Wspólnoty Jednego Ducha pracowaliśmy w małych grupkach odpowiadając na poniższe pytania:

  1. Czy spotkałeś i rozpoznałeś już Zmartwychwstałego w minionych dniach? W której z opowieści ewangelicznych o zmartwychwstaniu w obecnym czasie najbardziej się odnajdujesz i dlaczego (kobiety przy grobie, Piotr i Jan, Maria Magdalena, uczniowie w drodze do Emaus)?

  2. Po zmartwychwstaniu Jezus mówi do swoich uczniów: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Jak przeżywasz własne zmieszanie, gdy tracisz z oczu Boga? Jak w swoich wątpliwościach rozpoznajesz przychodzącego Jezusa?

  3. Zmartwychwstały Pan mówi też: „Wy jesteście świadkami tego”. W jakich mmiejscachw codzienności Pan Bóg zaprasza cię do bycia świadkiem?

Po wspólnym czasie dzielenia dziękowaliśmy Jezusowi za wszelkie dobro, którym nas obdarza.

Zapraszamy już za tydzień, tj. 28.04 na Wieczór Chwały w naszym Sanktuarium Św Józefa.

Opracowała: Katarzyna Strzałek