DROGI KSIĘŻE TOMASZU

Jubileusz 18-lecia posługi kapłańskiej to wielka radość nie tylko dla Ciebie Czcigodny Księże, ale dla wszystkich, których Bóg postawił na Twojej drodze. Nie potrafimy wyrazić słowami wdzięczności, którą w sercu nosimy, że Jezus dał Cię nam, Księże, jako Opiekuna Duchowego.

Dziękujemy za wierną i żarliwą służbę, zawsze serdeczny uśmiech, gorliwość w służbie Kościoła i troskę o dobro duchowe wiernych. Takich kapłanów potrzebuje dzisiejszy świat i Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan stokrotnie wynagrodzi już w tym życiu wszelki trud poniesiony dla Niego, a kiedyś wyznaczy miejsce bardzo blisko swego tronu. Radujemy się tą myślą!

Życzymy Księdzu niewyczerpanej energii do dalszej twórczej pracy- pełnej zapału i młodzieńczej pasji. Niech Jezus Chrystus będzie światłem na wszystkich drogach, Duch Święty darzy łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie czuwa nad Księdzem i pociesza w każdym utrapieniu.

Modlimy się w intencji Księdza, aby kontynuując swoje „wyprawy misyjne”, mocą Bożego słowa, rozjaśniał mroki ludzkich serc (jak to bywa i na innych kontynentach), otwierał je na Boże działanie i doprowadzał do Chrystusa wszystkich spragnionych miłości. Prosimy też naszego Pana, by po każdej takiej podróży Ksiądz powracał z radością i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, który Bóg przewidział w swoim odwiecznym planie. Niech Księdza Bóg błogosławi na wszystkie lata kapłańskiej posługi!