KILKA UWAG O ŚWIADECTWIE

Prawidłowo wygłoszone świadectwo powinno posiadać trzy cechy: być KRÓTKIE, RADOSNE i przede wszystkim CHRYSTOCENTRYCZNE.


Koniecznie musi składać się z trzech części. Pierwszej, która jest opisem życia PRZED SPOTKANIEM JEZUSA (z uwzględnieniem zarówno tych złych, jak i dobrych chwil). 

Drugiej, opowiadającej o CHWILI DOŚWIADCZNIA JEGO MIŁOŚCI (skupienie się na opisie konkretnej sytuacji, która zaważyła o nawróceniu, a wkonsekwencji o zmianie życia). 

I trzeciej, prezentującej OWOCE ŁASKI CHRYSTUSA, która wpłynęła na zmianę myślenia i życia (nie zapominajmy o skupieniu się również nad opisem codzienności z Bogiem, momentów radzenia sobie z kryzysami). 

Poza tym, świadectwo powinno być DOSTOSOWANE DO SŁUCHAJĄCYCH. Naszą misją nie jest rozdrapywanie ran, a ich łagodzenie (obrazując zatem, nie dotykamy sfer życia, które mogłyby uniemożliwić dalsze słuchanie). 

Bezwzględnie NIE MORALIZUJEMY, gdyż naszym celem jest DZIELENIE SIĘ MIŁOŚCIĄ, której sami doświadczyliśmy, bez osądzania i pouczania innych. Podczas dzielenia się z jedną osobą, bądźmy świadomi, że nasze świadectwo może być przerywane (np. pytaniami), mimo to …bądźmy konsekwentni w WYPOWIEDZENIU CAŁOŚCI. BĄDŹMY SOBĄ, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. 

Na końcu można dodać swoj ulubiony cytat z PISMA ŚWIĘTEGO oraz zaproponować wspólną modlitwę, o ile słuchacz wykazał otwartość na treści, które osłyszał.