Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

 

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy – filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

I. MODLITWA

Nasza modlitwa znajduje swoje źródło w EUCHARYSTII. Dlatego spotkania w każdym miesiącu rozpoczynamy od Eucharystii, którą przeżywamy wspólnotowo w pierwsze czwartki miesiąca w kościele p.w. św. Józefa w Siedlcach. Msza Święta jest dla nas uwielbieniem Trójcy Świętej i wielkim dziękczynieniem za dzieło naszego stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Dążymy do tego, by nasze życie było modlitwą pełną dziękczynienia. Przedłużeniem Eucharystii staje się dla nas wspólnotowe uwielbienie, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Ciała Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do której zobowiązujemy się w sumieniu w każdą niedzielę o 19.00. Wzorem modlitwy jest dla nas Maryja – Niewiasta Eucharystii. To w niej Słowo stało się Ciałem. W grupie staramy się także przeżywać w sposób pogłębiony okresy liturgiczne i dni świąteczne.

II. FORMACJA

Formacja intelektualno-duchowa wyrasta ze SŁOWA BOŻEGO, które kształtuje nasze umysły i serca. Spotykamy Boga w Słowie, by Go lepiej poznać, pokochać i naśladować. Dzięki temu stajemy się autentycznymi świadkami Ewangelii. W pierwszy czwartek po adoracji uczestniczymy w warsztatach ewangelizacyjnych, ucząc się praktycznego dzielenia wiarą z innymi. W drugi czwartek słuchamy katechez formacyjnych pogłębiających naszą osobistą relację z Panem i Jego Kościołem, a w trzeci czwartek rozważamy Słowo Boże i dzielimy się jego owocami w małych grupach. Spotkania te stają się okazją do dawania świadectwa o działaniu Chrystusa w naszej codzienności. Dążymy do tego, by w naszym życiu kontemplacja i ewangelizacja nieustannie się przeplatały. Są to dwa bieguny życia chrześcijańskiego, które w grupie staramy się pogłębiać. Dlatego podczas formacji uczymy się modlitwy i ewangelizacji. Odbywa się to poprzez cotygodniowe spotkania grupy, ale rónież poprzez rekolekcje, kursy, warsztaty itp.

III. WSPÓLNOTA

Czerpiemy wzór jedności i moc miłości ze wspólnoty TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Bóg Ojciec wyciąga do nas swoje dwie ręce. Jedną ręką jest Jezus Chrystus a drugą Duch Święty. Miłość Trójcy Świętej obejmuje nas. Znajdujemy się w sercu Boga. Tam poznajemy i uczymy się tajemnicy miłości. Wchodząc w osobistą relację z Bogiem rozwijamy więzi miłości we wspólnocie braci i sióstr. Komunia z Trójcą Świętą rodzi komunię ze wspólnotą ludzi. W grupie uczymy się wzajemnej służby i stawania się darem dla innych. Budujemy wspólnotę poprzez spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy, pielgrzymki, rekolekcje, ogniska, spływy kajakowe, bale karnawałowe i inne zabawy taneczne.

IV. MISJA

Pochodzi z potrójnej misji Jezusa Chrystusa, w której wszyscy uczestniczymy dzięki łasce chrztu św. Jest to misja kapłańska, królewska i prorocka. Misja prowadzi nas do ewangelizacji widocznej w wielu inicjatywach grupy. Dążymy do tego by głosić Ewangelię słowem i czynem. Staramy się głosić to, czym żyjemy i żyć w taki sposób, jak głosimy. Misja grupy ujawnia się poprzez prowadzenie ewangelizacji w szkołach, parafiach, organizowanie koncertów uwielbieniowych, przeprowadzanie kursów i rekolekcji. W marcu każdego roku wyruszamy do szkół ponadgimnazjalnych, aby świadcząc o Chrystusie uświadamiać młodym, że Jezus może być obecny w naszej codzienności, nadając jej wyjątkowy blask. Angażujemy się również w przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Dzielimy się osobistym świadectwem wiary i radością przyjaźni z Bogiem także w naszych środowiskach rodzinnych, szkolnych, zawodowych. Największym przedsięwzięciem organizowanym, co miesiąc przez grupę są spotkania ewangelizacyjne – WIECZORY CHWAŁY, które gromadzą nawet pół tysiąca osób (każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19:00 w sali wielofunkcyjnej KLO obok kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Sokołowskiej 124 w Siedlcach).

Drogi Bracie i Siostro, jeśli doświadczyłeś osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym, na skutek czego odczuwasz w sobie silne pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną, to nie wahaj się do nas dołączyć któregoś czwartku, to Twoja obecność sprawi nam naprawdę wielką radość 🙂