KONIEC REKOLEKCJI POCZĄTKIEM NOWEJ DROGI

 (Spotkanie rekolekcyjne, 23.01.2014)

 

Bardzo radosny przebieg miało nasze ostatnie spotkanie rekolekcyjne. Rozpoczęliśmy je uroczystą Eucharystią, po której dzieliliśmy się doświadczeniem Boga, dotykającego naszych serc podczas tych dziewięciu rekolekcyjnych tygodni.

Świadectwa były bardzo głębokie i wypowiadane z wielkim wzruszeniem. Głos zabierały przede wszystkim osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w tego typu rekolekcjach i dla których to było zupełnie nowe doświadczenie bliskości Boga i zaowocowało całkowitą przemianą życia, uporządkowaniem często zawiłych spraw rodzinnych. Jezus działał cuda, jednając zwaśnione rodziny, odnawiał miłość małżeńską, prostował poplątane ścieżki życia i wlewał miłość w serca. Najpiękniejsze jest to, że dla nich te rekolekcje oznaczają początek drogi za Jezusem i pragnienie pozostania we wspólnocie, aby być coraz bliżej źródła Miłości – Jezusa Chrystusa i wzrastać duchowo. Z tego wszyscy bardzo się cieszymy i z radością przyjmujemy do naszego grona. Było nas bardzo dużo, nic więc dziwnego, że tylko jednostki miały to szczęście, aby wypowiedzieć swoją radość, jednak wszyscy zostaliśmy obficie obdarowani, wszyscy doświadczyliśmy dotyku miłującego Boga, który pragnie mieć nas jak najbliżej swego serca.

Po tych wzniosłych, emocjonalnych przeżyciach uczestniczyliśmy w agapie. Przy stołach suto zastawionych przeróżnymi smakołykami i łakociami prowadziliśmy serdeczne rozmowy, które pozwoliły bliżej poznać się i nawiązać głębsze relacje. Kończąc rekolekcje rozpoczynamy nową drogę za Jezusem, a przed nami już niedługo kolejne rekolekcje, podczas których spotkamy się znów, aby ubogacać się duchowo i uwielbiać naszego Pana i Mistrza. To wszystko nie mogłoby się dokonywać, gdyby nie wielki wysiłek i ciężka praca rekolekcjonisty, a zarazem naszego opiekuna duchowego Ks. Tomasza. Za dar jego życia i duszpasterskiego posługiwania dziękujemy Ci dobry Boże! Bądź uwielbiony w jego sercu, bądź wywyższony i błogosławiony! Chwała Tobie Panie i cześć!