W czwartek 21.09. br. o godz 19: 00 rozpoczęliśmy nasze spotkanie w podziemiach kościoła św. Józefa. Tym razem gościliśmy gospodarza tej parafii ks. proboszcza Sławomira Olopiaka,  który z racji nieobecności naszego duchowego opiekuna, prowadzącego Misje Ewangelizacyjne w Łukowie, wygłosił nam konferencję formacyjną. Rozpoczęliśmy od zapalenia świecy, powitania i modlitwy do Ducha Świętego, której przewodziły Alicja i Elżbieta. Słowami uwielbienia z Księgi Psalmów i pięknym śpiewem oddawaliśmy chwałę Panu.

Następnie ks. Proboszcz podjął refleksję o Kościele. Usłyszeliśmy, że Kościół Chrystusowy jest tajemnicą, gdyż to dzieło Boga, założone przez Chrystusa po to, abyśmy weszli do królestwa niebieskiego. Syn Boży wcielony przyszedł na ziemię z innego świata, niewidzialnego i chociaż był długo oczekiwany, został odrzucony. Następnie padło pytanie z  ust prelegenta: dlaczego odrzucamy Chrystusa? I odpowiedź: bo Go nie znamy; nie pokochaliśmy Go; bo brakuje nam żywej wiary i prawdziwej miłości. W dalszej części konferencji usłyszeliśmy, że do Kościoła wchodzimy przez chrzest. Wielkimi skarbami Kościoła są również inne sakramenty, odpusty oraz obcowanie rzeszy świętych i błogosławionych. Kościół jest po to, abyśmy wydoskonalili się w miłości, abyśmy tak jak Jezus, pełnili wolę Ojca, bo tu dokonuje się uzdrowienie naszej duszy i nasze nawrócenie. To Chrystus daje nam nowe życie, a Duch Święty wzmacnia nas Swoimi darami.
Na zakończenie katechezy ks. Sławomir nas pobłogosławił. Monika (zastępczyni liderki) przekazała ogłoszenia, a Maciej, który przez wiele lat był liderem WJD podzielił się doświadczeniem miłości Jezusa i wspomnieniami z okresu 20-tu lat istnienia Wspólnoty.
W dniach 30. 09 – 01. 10. br. zaplanowana jest dziękczynna pielgrzymka do Gietrzwałdu w tej intencji.
Na koniec, jak zawsze, oddaliśmy hołd Maryi prosząc, aby Ona pomogła nam uświęcać się we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.