MAJOWY WIECZÓR CHWAŁY

27.05.2010


WIECZÓR oczekiwany i radosny! Jest nas coraz więcej. Cieszy fakt, iż do Jezusa garną się młodzi ludzie, rezygnując z innych (wątpliwej jakości) rozrywek. Chcą radować się obecnością Pana i trwać przed Nim na modlitwie. To napawa wielkim optymizmem, tym bardziej, że w naszym mieście w tych dniach trwają obchody studenckich Jackonaliów. Młodzież jednak wybrała taką formę rozrywki. Niech Bóg będzie uwielbiony w tej decyzji!

 

 

Ks. Tomasz poinformował, iż wczoraj Prezydent Miasta przekazał studentom klucze do miasta, a Akademicka Grupa Ewangelizacyjna otrzymała od ks. Proboszcza klucze do kościoła. To bardzo wymowne. Tu, w tej świątyni chcemy wielbić Pana i ogłaszać Go Królem naszych serc, rodzin, domów, uczelni i miasta. Chcemy, aby nasze serca były rozpalone miłością i o to w modlitwie litanijnej prosimy Ducha Św. W modlitwy pięknie wpisują się pieśni intonowane przez zespół muzyczny. Wyrażają nasze tęsknoty i oczekiwania:

                        Duchu przyjdź, Święty przyjdź! Tchnij swą moc, miłość tchnij!

Ksiądz woła: Duchu święty, Duchu ogniu, Duchu żarze! Przyjdź! Tchnij życie w członków tego Kościoła! Przyjdź, aby inni poznali, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przyjdź, pomóż zdjąć ciężar, który nas przytłacza i złożyć go na Jezusa.!

 

Nasz lider, animujący spotkanie wspólnie z księdzem, nawiązując do Ewangelii wg św. Marka (Mk 10, 46-52) podkreśla, że Bartymeuszowi zabraniali wołać Synu Dawida, ulituj się nade mną! My wołajmy! On patrzy na nas, widzi wszystko, pragnie, abyśmy zbliżyli się, jak niewidomy spod Jerycha i wtedy zapyta: Co chcesz, abym ci uczynił? Dlatego nie lękaj się, podejdź! On czeka, On będzie uzdrawiał .

 

Ksiądz podnosi Krzyż bardzo wysoko, wpatrujemy się w Niego. Zdzisław kontynuuje modlitwę: Przyjdź Jezu z łaską uzdrowienia, niech zakróluje moc Twojego Krzyża! Jezusie, Synu Dawida, niech przyjdzie Twoja łaska! Ty masz moc uzdrawiania, uwalniania. Niech Twoja łaska rozlewa się nad naszym miastem.

 

Ksiądz opuszcza krzyż, my trwamy w głębokiej ciszy. W tej ciszy przychodzi Jezus i dotyka naszych serc. Lider kontynuuje modlitwę: Jezu! Ty teraz wstawiasz się za nami  przed Ojcem, przechodzisz pośród nas, kładziesz swoją dłoń na każdego, wysłuchujesz nasze prośby, bo umarłeś za każdego.

 

Trwamy w atmosferze modlitwy do momentu, gdy ks. Tomasz klęka przed ołtarzem. Wszyscy wyciągamy dłonie w jego kierunku i prosimy Jezusa o moc słowa, które skieruje do nas podczas konferencji. Zaciekawiła nas niesamowita droga do kapłaństwa dwóch przyjaciół Księdza. W przedziwny sposób Bóg powołuje do swojej służby. Ksiądz podkreśla, jak bardzo ważna jest modlitwa za kapłanów, gdyż oni najbardziej narażeni są na różnego rodzaju ataki Złego, dlatego przed Najświętszym Sakramentem dzisiaj w szczególny sposób będziemy modlić się za kapłanów i o nowe powołania. Będziemy modlić się również za tych, którzy stoją przed ważnymi decyzjami życiowymi (maturzystami, studentami ostatniego roku, za narzeczonymi) – zapowiada Ksiądz.

 

Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem prowadzi Zdzisław wspólnie z Ulą. Zanoszą przed Boży tron nasze tęsknoty, pragnienia i życzenia. Ksiądz zaprasza, aby do Jezusa zbliżyli się wszyscy, którzy są w momencie podejmowania ważnej życiowej decyzji, którzy znajdują się na zakręcie. To przepiękny widok, gdy tylu młodych ludzi wychodzi na środek, aby powierzyć Panu swoją przyszłość. Dziękujemy Ci Chryste za naszą wspaniałą młodzież!

Modlitwa trwa: Jezu prosimy Cię, daj im odwagę, daj światłe oczy serca, aby rozpoznali swoją drogę. Zobacz Panie, ile w nich jest lęku, obawy. Dotknij ich! Panie, daj im światło, daj czystość serca! Wspomóż wiarę, nadzieję i miłość! Usłysz pragnienia ich serc. Wszyscy wyciągamy ręce w ich kierunku. Do każdego z nich podchodzi Ksiądz z Najświętszym Sakramentem i błogosławi. Piękne i niezapomniane są takie chwile.

 

Dużo jest pięknego śpiewu na tym Wieczorze Chwały. Serce się raduje, gdy śpiewamy:

            My chcemy więcej Ciebie, więcej mocy, więcej miłości Twojej,

Dobry Jezus daje nam tę moc, tę miłość. Z kościoła wychodzimy radośni, napełnieni Bożą miłością. Dziękujemy Ci za to Panie Jezu Chryste! Bądź uwielbiony! Bądź wywyższony! Bądź błogosławiony!