MARCOWY  WIECZÓR  CHWAŁY

(Siedlce, 21.03.2013)

Czwartek przed Niedzielą Palmową, to czas wprowadzenia w wielką tajemnicę miłości Boga. Dziękujemy Ci Panie, że zgromadziłeś nas w tak licznym gronie na Wieczorze Chwały, abyśmy uwielbiali Cię, wywyższali i śpiewali „Hosanna” Synowi Dawidowemu.

 

Etiuda ewangeliczna, składająca się z czternastu odsłon odnoszących się do stacji Drogi Krzyżowej, była wstrząsającym i w niektórych momentach bolesnym przeżyciem, gdyż pozwoliła dostrzec nasze niegodne zachowania. Dlatego u wielu popłynęły łzy skruchy i żalu. Medytacja tej niezwykłej w swej formie Drogi Krzyżowej pomogła wejść w adorację Najświętszego Sakramentu. Wysławialiśmy Pana, Jezusa Chrystusa i prosiliśmy, aby przeszedł pośród nas ze swoim ciężkim krzyżem, lecząc z pychy, arogancji, ignorancji, tchórzostwa; abyśmy umarli dla siebie, a żyli tylko dla Niego. Oddawaliśmy Mu życie i prosiliśmy, aby niweczył nasze plany, jeśli miałyby być niezgodne z Jego wolą. Dziękowaliśmy, że jest z nami i zrobi wszystko, abyśmy nie stracili wieczności. Dziękowaliśmy też za krzyż, który na nas ześle, bez względu na jego ciężar.

Do domu wróciliśmy pokrzepieni i z mocnym postanowieniem towarzyszenia Jezusowi w Jego osamotnieniu, cierpieniu, drodze krzyżowej, męce i śmierci, aż do radosnego Zmartwychwstania.