W czwartek 15 czerwca br. spotkaliśmy się, jak co tydzień, w podziemiach kościoła św. Józefa na wspólnej modlitwie, którą tym razem animowały Joanna i Monika. Rozpoczęły od zaproszenia Ducha Świętego. Modlitwę uwielbienia i dziękczynienia przeplatały piękne pieśni oraz fragmenty psalmów.
Następnie ks. Tomasz zaprosił nas do pracy w małych grupach z tekstem biblijnym. Zostaliśmy podzieleni na pięć grupek z zadaniem, aby znaleźć w Piśmie Świętym odpowiedź na pytanie: „Kim była Maria Magdalena?” Oto kilka udzielinych odpowiedzi:
– pierwszy świadek zmartwychwstania (Łk.24, 10);
– miała 7 złych duchów (Łk 8, 1-2);
– stała przy krzyżu (J 19, 25) itd.
Potem nasz duchowy opiekun wygłosił konferencję pt. „Maria Magdalena: pierwsza w grzechu, pierwsza w nawróceniu, pierwsza w ewangelizacji”. Kapłan wykazał, że ta kobieta zawsze cała się angażowała dla konkretnej sprawy. Jak grzeszyła, to na maksa. Jak się nawróciła to po, by chodzić za Jezusem. I gdy Jezusa straciła uparcie Go szukała, aż stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Była pierwszą ewangelizatorką, bo pierwsza spotkała Zmartwychwstałego Pana i jako pierwsza opowiedziała tę Dobrą Nowinę innym.
Na zakończenie spotkania był czas na świadectwa, ogłoszenia i wspólne zawierzenie się opiece Maryi. Boże błogosławieństwo, które otrzymaliśmy przez kapłańskie dłonie naszego duchowego opiekuna było posłaniem do nowego zaangażowania się w posługi ewangelizacyjne naszej Wspólnoty.
Opracowała Jolanta Wołosiak