Czwartek, godz. 19.00, podziemia kościoła św.Józefa, to pora, aby rozpocząć nasze wspólnotowe spotkanie. Chociaż dzień, godzina i miejsce od lat są te same, to jednak każde spotkanie jest inne, bo każdy dzień jest inny, a i my też jesteśmy inni, więc i relacja będzie nieco inna.
Na rzeczonym spotkaniu pochyliliśmy się nad Słowem z liturgii dnia czytanym w całym Kościele (Mt 6, 7-15 ), w którym Jezus uczy swoich uczniów modlitwy ,,Ojcze nasz”. Ksiądz TTomaszpoprowadził medytację bardzo dogłębnie rozważając każde wezwanie tej modlitwy. Zaznaczył, że rozpoczynając modlitwę zawsze powinniśmy uświadomić sobie, że stajemy przed Bogiem – kochanym Tatusiem w postawie wdzięczności za Jego ochronny parasol nad nami.  Dlatego Jego Imię winno być uwielbiane i uświęcane przez całe nasze życie.
Cztery następne prośby wyrażają potrzeby człowieka; by Bóg dawał nam chleba i przebaczył nasze winy, bo naśladujemy Go sami przebaczając; by wzmacniał w pokusie, która sprawdza naszą miłość do Boga oraz chronił nas od złego myślenia, które może prowadzić do rozpaczy.
W ciszy serc rozważaliśmy usłyszane treści, a na zakończenie podjęliśmy konkretne postanowienia.
Następnie podarowaliśmy modlitwę wstawienniczą dla tych, którzy przeżywają swoje osobiste próby wiary.
Był też czas na ankietę, którą przygotował nasz opiekun duchowy, a dotyczącą funkcjonowania Wspólnoty.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie w poprowadzenie spotkania kierujemy do:
*Asi za powitanie zebranych i ogłoszenia;
*Pawła za zapalenie świecy i wyświetlanie tekstów;
*Patrycji i Izy za poprowadzenie modlitwy;
*księdza Tomka za medytację, modlitwę wstawienniczą, błogosławieństwo i obwarzanki;
*Emilki i Tomka za grę i śpiew;
*Przemka, Pawła, Marcina, Kamila za obsługę techniczną i nagłośnienie;
*Bożenki za „zeszyt z postami”;
*Marlenki za „koszyczek”;
*Joli za relację;
*każdej Siostry i każdego Brata za obecność i wspólne uwielbianie Pana.
DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE!!!