Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 30.12.2021 rozpoczęło się od modlitwy, którą animowali Mariusz i Jan. Nasz opiekun duchowy wygłosił do nas krótkie Słowo, byśmy „nie chodzili głodni”. Następnie rozważaliśmy Łk 2, 8- 16. W tym fragmencie skupiliśmy się na zwiastowaniu, które to jest jednym z wielu gatunków literackich zastosowanych przez natchnionych autorów Biblii. Historie, które zalicza się do tej formy literackiej mają pięć wspólnych elementów:
1. Posłaniec Boży.
2. Element zaskoczenia adresata (przerażenie, zakłopotanie lub lęk).
3. Uspokojenie adresata orędzia Bożego (zwykle przez słowa „Pan z Tobą”).
4. Wiadomość od Pana.
5. Znak potwierdzający boskie pochodzenie orędzia.
Na podstawie powyższego można stwierdzić, że każda Eucharystia jest zwiastowaniem:
1. Posłaniec z nieba to Zbawiciel.
2. Nasze „zakłopotanie” wyraża się w akcie pokutnym
3. Uspokojenie płynie w słowach „Pan z Wami” (jest wypowiadane pięć razy podczas Eucharystii: na początku liturgii, przed ewangelią, podczas prefacji, przed znakiem pokoju, przed rozesłaniem).
Po Słowie księdza każdy przełamał w swoich dłoniach opłatek, co symbolizowało, moc dzielenia się z kimś. Łamiąc się opłatkiem, chcemy kogoś obdarować sobą.
Na następne nasze spotkanie, zapraszamy już za tydzień 6.01.2022 w uroczystość Trzech Króli, które rozpoczniemy od wspólnotowej Mszy Świętej. Tuż po niej zapraszamy na Wieczór Chwały, na którym o oprawę muzyczną zadba zespół Porozumienie i nasza diakonia tańca.
Opracowała: Katarzyna Strzałek