Żywa wspólnota formacyjna w Kościele jest źródłem dojrzałych powołań: zarówno do małżeństwa, jak i stanu duchownego. Świadectwem tego jest prawie 30 małżeństw, jakie zawarły osoby z naszej Wspólnoty w ostatnich 14- tu latach, a także powołania do życia konsekrowanego i kapłaństwa (mamy ich już sześć).

Dwaj bracia, którzy przez lata formowali się w WJD w najbliższych dniach przyjmą święcenia prezbiteratu. Diakon Krzysztof Zubek święcenia kapłańskie przyjmie 19. maja o godz. 10:00 w Poznaniu i będzie posługiwał jako kapłan Zgromadzenia Księży Chrystusowców. Z kolei diakon Adam Klimek pochodzący z parafii Kotuń przyjmie święcenia 13. czerwca o godz. 10:00 w katedrze siedleckiej.

Wcześniej, każdy z nich przeżyje osobno tygodniowe rekolekcje skupienia przygotowujące ich do tej wyjątkowej decyzji życia. Na ostatniej prostej chcemy jako Wspólnota ofiarować im dar modlitwy. Dlatego od 13 maja br. (rocznica objawień fatimskich) przez ręce Maryi, chcemy zanosić nasze prośby do Jezusa Chrystusa Najwyższego Arcykapłana o łaskę świętości życia dla diakona Krzysztofa i diakona Adama. Naszą modlitewną sztafetę zakończymy 13 czerwca br.

Prosimy, aby każdy ze Wspólnoty wybrał jeden dzień, w którym odmówi jedną część różańca w dowolnej porze dnia lub nocy. Swoją chęć należy zgłosić Magdzie Mazurek (600262817), która zamieści imię wstawiennika pod konkretną datą w tabelce umieszczonej pod spodem artykułu.

Data

Imię

13 maja 2020

Ks. Tomasz B., Elżbieta R.

14 maja 2020

Teresa Z., Małgorzata M., Antoni C.

15 maja 2020

Beata J., Edyta M., Monika S., Jolanta S.

16 maja 2020

Krystyna W., Danuta K.

17 maja 2020

Grażyna Ł.-K., Urszula O., Paweł S., Małgorzata L.

18 maja 2020

Artur K., Monika S.-B., Maria C.

19 maja 2020

Janusz B., Justyna K.

20 maja 2020

Anna S., Magdalena B.

21 maja 2020

Bożena K., Jerzy S.

22 maja 2020

Edyta Ż., Krystyna C.

23 maja 2020

Jerzy Ż.

24 maja 2020

Paulina K.

25 maja 2020

Anna C., Piotr M.

26 maja 2020

Emilia S., Krzysztof M.

27 maja 2020

Jolanta W., Krystyna K.

28 maja 2020

Elżbieta K.

29 maja 2020

Maria B.

30 maja 2020

Emilia P., Andrzej T.

31 maja 2020

Magdalena B.

1 czerwca 2020

Patrycja Ż.

2 czerwca 2020

Sylwia D., Katarzyna S.

3 czerwca 2020

Jerzy S.

4 czerwca 2020

Bożena K.

5 czerwca 2020

Monika S., Elżbieta Z.

6 czerwca 2020

Henryk Z.

7 czerwca 2020

Elżbieta D., Dorota Ł.

8 czerwca 2020

Justyna T., Jacek Ł.

9 czerwca 2020

Magdalena M., Przemysław Z.

10 czerwca 2020

Marlena K., Mariusz K.

11 czerwca 2020

Mariola D.

12 czerwca 2020

Jan D.

13 czerwca 2020

Justyna K.

Modlitwa za diakonów