MODLITEWNE CZUWANIE W INTENCJI OJCZYZNY

10.06.2010

Uroczystą Eucharystią rozpoczęliśmy modlitwę, polecając Bogu naszą umiłowaną Ojczyznę. W obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń i grożących niebezpieczeństw, a także w przededniu wyborów głowy Państwa stajemy przed obliczem Pana, aby zawierzyć Mu wszystkie trudne i bolesne sprawy oraz prosić o pomoc i ratunek.

Trwamy na kolanach, wpatrując się w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ks. Tomasz w słowie wstępnym informuje, iż adoracja w naszej Świątyni będzie trwała bez przerwy całą dobę. Rozpoczynamy wielogodzinną batalię o przyszłość Ojczyzny. Nasza liczna obecność świadczy o tym, jak ważna jest ona dla nas.. Jesteśmy tutaj, gdyż siła narodu tkwi w wierze ludu. Od nas zależy, komu powierzymy nasz los, jakich będziemy mieli władców. Powinniśmy postawić sobie kilka pytań i szukać na nie odpowiedzi. Trzeba nam dostrzegać, co reprezentują sobą kandydaci, jakie decyzje podejmują, za jakimi wartościami opowiadają się. Z tego będziemy rozliczeni przed Bogiem. Naszym zadaniem jest też pouczać innych, pamiętając o słowach Jezusa: ”Wy jesteście solą ziemi…Wy jesteście światłem świata…”(Mt5,13-14)

Kapłan zachęca: Otwórzmy serca, aby Bóg dał nam światło, abyśmy potrafili dokonać dobrego wyboru dla dobra Ojczyzny. Następnie modli się fragmentem z Księgi Estery

(Est 4, 17): … Panie, Panie! Ty jesteś Panem wszystkiego, wysłuchaj prośby nasze i okaż miłosierdzie… i znów prosi swoimi słowami: Panie, wołamy jak kiedyś Izraelici, abyśmy dokonali właściwego wyboru. Prosimy o łaskę pokory i rozeznania. Daj nam światłe oczy serca, wzbudź w nas wdzięczność dla tej Ziemi, która jest naszą Ojczyzną. Modlimy się pieśnią: Niechaj miłość Twa, jak potężna fala spłynie tu przez łaski Twej zdrój. Chryste, dotknij nas.

Zaczynamy wielbić Pana w modlitwie litanijnej. Na wypowiadane przez poszczególne osoby słowa uwielbienia chórem wołamy: Uwielbiamy Cię, Panie! Piękna i głęboka jest ta modlitwa. Po niej zapada głęboka cisza, a następnie Ksiądz głośno modli się Psalmem 80.

Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam na pomoc. Boże zastępów odnów nas…Jest to wołanie z głębi serca, wołanie do dobrego Boga, który wysłuchuje, bo jest samą miłością. On widzi nasze skruszone serca i nie pozostanie obojętny.

 

Po dłuższej i wymownej ciszy trwa modlitwa kapłana: Jezu! Ty nigdy nie odwracasz swego oblicza od nas. To my zapominamy o Tobie. Ty pozostajesz wierny. Tobie się należy dziękczynienie, bo zawsze dajesz więcej niż prosimy i oczekujemy. Dziękujemy więc Bogu za Jego obecność, za łaskę wiary, za odważnych, prawych i Bożych polityków, za pokój w naszej Ojczyźnie, za niepodległość narodową, za Maryję, która jest naszą Królową, za sł. Bożego Jana Pawła II, za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, za wszystkich, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości…

 

Ksiądz poucz nas, że jeżeli nie będzie w nas dobra, miłości i pokoju, żadne dekrety nie przyniosą Bożego błogosławieństwa. Najmądrzejsi władcy, najlepiej przygotowane reformy nie przyniosą pożądanych efektów. Wyznajemy Ci, Panie nasze grzechy zaniedbania, lenistwa w służbie dla Ojczyzny, grzechy złego wyboru, krytyki i oszczerstw na tych, których sami wybraliśmy.. Panie korzymy się przed Tobą, ponieważ nie jesteśmy czyści, nie jesteśmy bez winy. Wyznajemy, że zgadzaliśmy się na przeciętność, nieuczciwość, łapówkarstwo, nieróbstwo. Nie interesowała nas polityka, egoistycznie myśleliśmy o swoich własnych korzyściach. Przebacz nam Panie nasze grzechy braku miłości do Ojczyzny, tchórzostwo, tolerowanie zła. Odnów nas Panie!

Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro prosimy Pana słowami tej pieśni. Wspólnie, głośno modlimy się Psalmem  61:…Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam na pomoc! Odnów nas… Tak, Panie usłysz! Jezu, zlituj się! Uzdrów nasz kraj  i zwróć nasze oblicze ku Tobie. Twoja łaska jest niczym słońce świecące dla wszystkich. Uzdrów nasz kraj z tego, co jest złym dziedzictwem systemów totalitarnych, nietolerancji, pijaństwa. Ulituj się nad nami, Jezu miłosierny. Uzdrów, zlituj się. Panie! Błagamy, abyś na nowo odnowił nasze serca, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Jeszcze piękna modlitwa pieśnią: Panie uzdrów nasz kraj…i błagalne wołanie Księdza: Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, uzdrów nasz kraj. Zmiłuj się, w ogniu swym przyjdź, rozpal i skrusz! Zmiłuj się nad Twoim ludem. Przez Ciebie wołamy do Ojca: Ojcze nasz… Chórem odmawiamy modlitwę.

 

Apelem Jasnogórskim kończymy wspólną adorację.