W czwartek 29 czerwca br. o godz.19:00 odbyło się ostatnie w tym roku  formacyjnym spotkanie naszej Wspólnoty. Modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, która  wypływała z głębi serca poprowadzili: Kamil i Krzysztof. O zapalenie świecy została poproszona siostra Marlenka.

Po modlitwie zostaliśmy podzieleni losowo na pięcioosobowe grupki, aby podzielić się swojq relacją do Pisma Świętego, gdyż ,,żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12).

Odpowiadaliśmy m. in. na pytania: jak często czytam i rozważam Słowo Boże? Jak wybieram tekst? Jaki jest mój ulubiony frgm. z Pisma Świętego i dlaczego? Które konkretnie Słowo Boże mnie pocieszyło lub pomogło podjąć ważną decyzję?
Po wysłuchaniu różnych odpowiedzi jesteśmy przekonani, że w Słowie Bożym jest odpowiedź na wszystkie nasze pytania i wskazówka jak żyć.
Następnie wysłuchaliśmy dwóch świadectw (Agnieszki i Jadwigi) i bieżących ogłoszeń, które dotyczyły głównie rozpoczynających się w piątek naszych rekolekcji wspólnotowych. Tematem ich będzie Słowo Boże. Dzisiejsze dzielenie w małych grupach jest wprowadzeniem do tego, co Pan zechce nam powiedzieć w Swoim Słowie. Na czas ćwiczeń duchowych i dobrego wakacyjnego odpoczynku ks. Tomasz udzielił nam błogosławieństwa. W godzinie Apelu Jasnogórskiego prosiliśmy Maryję, aby wspierała nas w kroczeniu za Jezusem, bo w Nim mamy Słowa życia wiecznego.
Opracowała: Jolanta Wołosiak