Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 18.03.2021 r. rozpoczęło się od modlitwy do Ducha Świętego, którą poprowadziła dla nas Monika i Małgosia.
Grupki dzielenia na naszym spotkaniu odnosiły się do konferencji sprzed tygodnia, która dotyczyła pierwszych sobót miesiąca.
Dlatego w kilkuosobowych zespołach rozważaliśmy następujące pytania:
1. Jaka jest Twoja relacja z Maryją? – Czy zmieniła się od czasu Twojego bycia w WJD? Jeśli tak to w jaki sposób? – Czy ma to wpływ to na Twoje codzienne życie i decyzje?
2. W jaki sposób Maryja jest obecna w Twoim przeżywaniu Wielkiego Postu? – Jakie Jej cechy najbardziej cenisz i które z nich pragniesz naśladować w swoim życiu?
Wspólnie odczytaliśmy też fragment Pisma Świętego (Pnp 2,8-14) pt. Misterium miłości oblubieńczej. Tradycja w tym fragmencie widzi zarazem Niewiastę Maryję i Matkę – Kościół
Po pracy w małych grupkach podziękowaliśmy Duchowi Świętemu za owoce tego spotkania.
Na zakończenie nasz kapłan udzielił szczególnego błogosławieństwa dla wszystkich matek. Na następne nasze spotkanie zapraszamy już za tydzień 25.03.2021.
Opracowała: Katarzyna Strzałek