Niedziela 02 kwietnia

 

<< zdrada Judasza>>

Dziś niedziela palmowa , która wprowadza nas w tajemnice misterium , męki pańskiej. Wspaniała uroczystość wjazd Jezusa do Jerozolimy,a także wydarzenia związane z Jego męką. Wszędzie słychać głośne Hosanna, ale już za chwilę słyszymy ukrzyżuj Go. Niech te wydarzenia nie przesłonią nam najważniejszej i zasadniczej prawdy, że Jezus jest KRÓLEM. W obydwu aspektach i wjazdu i ukrzyżowania nigdy nie traćmy tej prawdy sprzed oczu . I w radości i w cierpieniu „JEZUS JEST KRÓLEM „. Pamiętajmy , że zdrada zawsze boli, bo ten któremu ufaliśmy okazał się sprzedawczykiem. Co z naszym sercem czy krwawi z tego powodu , ze nasza dobroć została wykorzystana przez drugiego człowieka do zdrady. Co zaoferujemy Panu.? Dobrą wolę, otwartość, szczerość, nasze serce. Najlepiej bądźmy z Nim. Jezus wiedział co zrobi Judasz, ale miało się wszystko wypełnić. Przyjął On z pokorą i zrozumieniem , akceptując Judasza, który z przyjaciela stał się zdrajcą. W ten sposób realizuje Jezus przesłanie miłości przyjaciół i nieprzyjaciół, których miłuje całym sobą, do samego końca , bez względu na sytuację , czas i okoliczności, aż do własnej śmierci na krzyżu.