Niedziela 04 Czerwca

<<Kto wierzy w Niego>>

Uroczystość Najświętszej Trójcy to tajemnica nie osiągalna dla ludzkiego umysłu. Dzisiejsza uroczystość jest wielkim zaproszeniem aby włączyć się w odwieczną relację Ojca , Syna i Ducha. Bóg posłał Syna który przez działanie Ducha stale uświęca Swój kościół. A my jesteśmy obrazem stworzyciela , odkupieni przez Jezusa, a Duch święty nam to objawia. Jedno zdanie wypowiedziane przez Pana jest pełnym streszczeniem historii Zbawienia. Pan ciągle walczy o nas nie odpuszcza najgorszego grzesznika. Dowodem tej miłości jest Syn posłany na świat . To On uwolnił nas od grzechu dając wolność dzieci Bożych. Jakie jest nasze słowo ,które ma wielką moc . Może wiele zbudować , a jeszcze więcej zniszczyć. W nim jest wszystko i miłość i nienawiść i radość i smutek. A Pan dał nam swoje tchnienie na wieczność . Jezus buduje nas słowem i swoją postawą serca. Daje wszystko i nic nie musi wyjaśniać , bo jeżeli idziemy za Nim wszystko jest jasne. Każda nasza nieprawość jest obmyta we krwi Pana. Pan naprawia nasze życie,dając nową kartkę ,którą mamy sami zapisać. Słowa są czynem , a czyny to słowa.