Niedziela 1 czerwca

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.

 

Jezus, w dzisiejszej Ewangelii, zaprasza na górę swoich uczniów. Na górze otrzymują posłannictwo, które będą realizować przez całe życie: nauczanie, chrzest, głoszenie Dobrej Nowiny i sakramenty. Dziś Chrystus na górę wzywa również każdego z nas. Aby na nią wejść, trzeba wykonać wysiłek. Modlitwa, Eucharystia, czytanie Pisma Świętego, dawanie dobrego przykładu, są takim wysiłkiem, na który powinniśmy znaleźć czas. Bez nich wędrówka będzie bezskuteczna. Nasze życie, realizacja powołania, codzienne wybory mają sens tylko wtedy, gdy jest w nich obecny Chrystus. Czy zapraszamy Go, by towarzyszył nam w ciągu dnia w podejmowanych decyzjach? Kogo słuchamy? Za kim idziemy? Komu ufamy? Bóg czeka na nas, chce z nami rozmawiać i nas słuchać. Pozwólmy Mu działać w swoim życiu!