ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. MATKA BOGA I NASZA MATKA

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny prowadzi nas do Chrystusa. Rozpocząć nowy rok wraz z Nią.


„W odniesieniu do pobożności maryjnej każdy z nas musi być świadom, że nie chodzi tylko o potrzebę własnego serca, o pewną skłonność uczuciową, ale także o obiektywną prawdę o Bogarodzicy. Najświętsza Maryja Panna przy swym Synu pełni misję Matki wszystkich ludzi, ustawicznie wstawiając się za nimi. „Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki, a Ona z macierzyńską miłością podejmuje się wyjednywania nam łask zwyczajnych i nadzwyczajnych i wzmaga nasze zjednoczenie z Chrystusem. Co więcej, „mamy prawo uważać Maryję za drogę, która wiedzie nas ku Chrystusowi, a osoba, która spotyka Maryję, nie może nie spotkać zarazem Chrystusa”.

Dziecięce nabożeństwo do Maryi jest zatem integralną częścią powołania chrześcijańskiego. W każdej chwili instynktownie powinniśmy uciekać się do Tej, która „pociesza nas w swoich smutkach, ożywia naszą wiarę, umacnia naszą nadzieję, rozprasza nasze lęki i dodaje odwagi w naszej małoduszności”.

Łatwo jest zbliżyć się do Boga poprzez Jego Matkę. Cały lud Boży, niewątpliwie pod wpływem Ducha Świętego, zawsze żywił tę boską pewność. Chrześcijanie zawsze upatrywali w Maryi najkrótszą drogę do Pana – ścieżkę, która skraca drogę.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi laską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego.

Tą uroczystością Najświętszej Maryi Panny rozpoczynamy nowy rok. Nie może być lepszego początku roku i wszystkich dni naszego życia – jak rozpoczynanie go wraz z Maryją. Zwracamy się do Niej z dziecięcą ufnością, by nam pomagała przeżyć święcie każdy dzień; by nas skłaniała do rozpoczynania naszych starań od nowa, jeżeli, będąc słabi, upadniemy i zboczymy z drogi; aby wstawiała się za nami do swego Syna, byśmy odnowili się wewnętrznie i wzrastał i w miłości do Boga i w służbie naszym bliźnim. W ręce Najświętszej Maryi Panny składamy pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem, uświęcenia pracy zawodowej, wiernego głoszenia Ewangelii. Będziemy wzywać Jej imienia, ilekroć pojawią się trudności. A Ona, będąc zawsze na usługach swych dzieci, kiedy usłyszy swoje imię na naszych ustach, pośpieszy nam z pomocą. Nie pozostawi nas w trudnych sytuacjach samym sobie.

W dniu dzisiejszym popatrzmy na jakiś Jej obraz i powiedzmy Jej: „Matko moja!”. Odczujemy wtedy, że nas przyjmuje i dodaje odwagi, aby ten nowy rok, ofiarowany nam przez Boga, rozpocząć z ufnością człowieka, który wie, że jest strzeżony i wspomagany z nieba.