„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.”


Przypowieść o zaproszeniu na ucztę, to obraz naszego życia. Serce chrześcijanina zawsze powinno być otwarte i pokorne. Pokora, to postawa do której zaprasza Jezus. To miłość i stawanie w prawdzie. Wszystko co robimy z sercem dla drugiego człowieka, przybliża do Boga. Panie naucz nas kochać bliźnich.