Niedziela 10 Grudzień

<< Nawrócenie każdego dnia , prostujcie ścieżki Panu >>

Czy ktoś z ws nie miał nigdy rozproszeń . Czy udało się wam uniknąć takiej sytuacji , że znajdujecie się na modlitwie , a już po chwili wsze myli przenoszą was w inną rzeczywistość . Zaciera się wtedy obraz Pana , a wyostrza się to co przeżywamy , z czym się mierzymy, co nas trapi. Wszystko to pokazuje nam jak troski mogą zawładnąć naszym życiem . Próbujemy się przez nie przebić aby spotkać się z Bogiem i Jego słowem , które nas uświęca i daje moc do przemiany serca . Aby pomóc komuś w nawróceniu , musimy sami być czyści i bez skazy. Nawrócenie zależy od wielu czynników , ale tak naprawdę tylko Jezus może to uczynić , bo On daje taką łaskę . Nie ma na to żadnego schematu . Nawrócenie jednego , może być przyczyną oddalenia się od Boga innego. Bóg działa w nas w różny sposób , przez różne okoliczności i przez różnych ludzi. Jan swoim skromnym życiem nawracał tłumy dając nadzieję na lepsze jutro. Boży Duch który emanował z Niego to miłość,siła i radość, która potrafiła zdziałać w ludzkim życiu cuda. Może warto spróbować zmienić swoje życie i oderwać się od tego co je niszczy i iść w stronę Boga.

Istnieje dwa rodzaje ludzi:sprawiedliwych uważających się za grzeszników i grzeszników uważających się za sprawiedliwych