Niedziela 10 listopada

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

 

Życie wieczne, do którego zdążamy, będzie inne od tego, którym żyjemy tu, na ziemi. Każde nasze powstanie z upadku, słabego i grzesznego życia jest już osobistym doświadczeniem Jezusowego zwycięstwa i Jego zmartwychwstania w nas. Na ile już teraz jesteśmy w stanie żyć tą perspektywą swojego zmartwychwstania? Bóg stworzył człowieka do miłości ,dla miłości, z miłości. Stworzył duszę jako swoje mieszkanie. Tak więc dusza ludzka jest mieszkaniem Miłości. Zatem prośmy o tę łaskę, o Miłość, o wytrwałość i wierność Chrystusowi, by być nieustannie w Komunii z Nim.