„Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.” 

Świadomość własnego ubóstwa nie musi mnie przygnębiać, ale może rodzić pokorę i zaufanie do Jezusa. Ilekroć pozwolę Mu na przełamanie moich przyzwyczajeń, na działanie wbrew poczuciu, że „to i tak nie ma sensu”, mogę zaznać Jego mocy i świętości. Jezus przyszedł dla grzeszników- dla Piotra, dla paralityka- dla tych, którzy Mu ufają. Jezus przyszedł dla tych, którzy pozwalają, by On działał i przemieniał ich życie swoją miłością.