Niedziela 10 stycznia 

 

„«Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.”

 

Święty Marek, autor dzisiejszego fragmentu Ewangelii, znowu ukazuje kontrast. Jan Chrzciciel mówi, że nie jest godzien usłużyć Chrystusowi, ponieważ jego ludzkie ręce nie równają się z Synem Bożym. Taka jest prawda, nikt z nas nie może się równać z Jezusem. On za to zaskakuje Jana i prosi go o przysługę, pragnie przyjąć chrzest od niego. Pamiętaj, Jezus wie kim jest, wie kim jesteś Ty, ale nawet Ciebie i mnie może „poprosić” o przysługę. Każdy człowiek może być narzędziem w ręku Boga. Zgodzisz się na to, mimo swoich słabości?