Niedziela 11 Luty

<<Każdy potrzebuje uzdrowienia >>

Jezus uzdrawia trędowatego nie zważając na przepisy jakie ich dotyczą. Są one złamane także przez samego trędowatego , ponieważ podchodzi o do Pana , bo widzi w Nim swoje ocalenie . Każdy z nas potrzebuje uzdrowienia. W naszym życiu jest mnóstwo ludzi chorych na trąd .Są to przede wszystkim Ci którym nie pozwalamy się zbliżyć do siebie , bo uważamy się za lepszych od nich , tworząc dystans i niechęć . Nie umiemy ofiarować miłości . Współcześni trędowaci to ci, którzy przez naszą postawę są w jakiś sposób odizolowani od społeczeństwa. Jezus nie tylko pozwala do Siebie podejść ,ale pozwala się dotykać. Sam też nas dotyka łamiąc wszystkie dotychczasowe schematy. Wszystko to wprowadza inne myślenie w tych którzy byli i są blisko Pana , bo On przemienia ich serca. Niewdzięczność jest nieprzyjaciółką duszy zniweczeniem zasług , rozproszeniem cnót, utratą dobrodziejstwa. Niewdzięczność to palący wiatr , wysuszający słabe źródło pobożności , rosę miłosierdzia, zdroje łask ——Bernard Claivaux.