Niedziela 12 lutego

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim…”

Powinniśmy zawsze czuwać i być gotowi na spotkanie ze Zbawicielem. Czuwanie to polega na życiu zgodnym z Bożymi przykazaniami, na żałowaniu za grzechy, wynagradzaniu za nie Bogu i ludziom, na modlitwie itp. W każdej chwili naszego życia w naszej duszy musi być łaska uświęcająca, jak oliwa w lampach mądrych panien, które czekały na przybycie oblubieńca. Panie Jezu Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, daj mi łaskę życia w zgodzie z Twoją nauką, aby ziemski koniec był dla mnie początkiem…