Niedziela 12 maja 


”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

 

Pan Jezus dał nam zadanie- głosić Ewangelię! Czy moje życie o tym świadczy? Czy niosę Jezusa w moim otoczeniu? Czy moja postawa jest odbiciem miłości Jezusa? Te i wiele innych pytań możemy sobie zadawać każdego dnia… Każdy z nas tworzy Kościół, którego zadaniem jest tworzenie nowych uczniów Jezusa. Twoja decyzja o tym, że nie weźmiesz łapówki, budzenie kontrowersji tym, że jako jedyna osoba w pracy chodzisz do kościoła… To jest przybliżanie Królestwa Bożego… Módlmy się o pokorę, siłę i o Ducha Świętego, bo od tej misji nie ma emerytury.