Niedziela 12 maja

 

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.”

 

Dziś każdy z nas ma okazję w niepowtarzalny sposób spotkać się ze Zmartwychwstałym Panem, który jest Dobrym Pasterzem. W słowach Ewangelii doświadczamy obecności w naszym życiu Jezusa, który ma dla nas najlepsze słowa prawdy, wskazuje dla każdego z nas najlepszą drogę i z hojnością darzy życiem wiecznym, które nosimy w swoich sercach. Spotkanie z Dobrym Pasterzem ma swoją dynamikę i misję, bo nie jest to spotkanie tylko teoretyczne. To wydarzenie, jak kamień rzucony w wodę wywołuje okręgi na tafli wody, wpływa na nasze postrzeganie świata, poznawanie zamysłu Boga na nasze życie i nasze odniesienia do bliźnich. Warto zobaczyć,  że wokół nas są inni ludzie, do których Pan też mówi, prowadzi ich. Jezus najlepiej wie, co dzieje się w głębi dusz osób nam bliskich oraz tych, których znamy pobieżnie. Kiedy słuchamy razem tego głosu Pasterza, to później też razem idziemy za Nim przeżywając różne sprawy i wydarzenia we wspólnocie. To w takiej grupie można dostrzec różnice między nami, ale co najważniejsze, osobiste powołanie i misję. Każdy z nas został stworzony przez Boga z miłości i do miłości, aby dzielił się tymi talentami, których Pan mu nie poskąpił. Pan powołał każdego z nas do wyjątkowej przygody życia w miłości w konkretnej formie życia. Powołanie wiąże się z obietnicą Boga i ryzykiem dla Pana. Papież Franciszek w swoim orędzie na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania wyjaśnia młodym ludziom istotę Bożej propozycji: „powołanie jest zaproszeniem, aby nie zatrzymywać się na brzegu z sieciami w ręku, ale by iść za Jezusem drogą, którą dla nas przygotował, dla naszego szczęścia i dla dobra otaczających nas ludzi.”. Papież wskazuję również odpowiednie środki, by to wołanie Dobrego Pasterza usłyszeć i przeżyć osobiście: „Potrzebne jest duszpasterstwo młodzieży i powołań, które pomogłoby w odkryciu Bożego planu, zwłaszcza przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną i towarzyszenie duchowe.” Jezus wciąż powołuje nowych ludzi do pójścia za Nim najlepszą drogą do pełni szczęścia. Na tej drodze za Jezusem wspiera nas Maryja, która bez reszty zawierzyła siebie Bogu i dała swoje ciało, aby w Niej ukształtował się Jezus dla wszystkich ludzi na ziemi. Maryjo, prowadź nas do odkrycia tego cichego i miłosnego głosu Dobrego Pasterza, który daje nam nowe życie i posyła nas z misją w tym świecie!