„Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca”.

Obchodzimy dziś wspaniałą uroczystość. Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest w sakramentach świętych, a także wszędzie tam, gdzie jest głoszona Dobra Nowina. Bóg zaprasza nas, abyśmy swoim życiem głosili, że Bóg jest miłością i abyśmy otwierali się na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość ma rozbudzić w nas pragnienie nieba, a także oddanie Chrystusowi, swojego życia aby On nas poprowadził. Jezu daj nam oczy widzące Cię, daj nam serce pełne miłości do Ciebie, daj nam Ducha, abyśmy całym naszym życiem mogli głosić Ewangelię o zbawieniu.