Niedziela 12 stycznia

„A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

 

Dziś w Niedzielę Chrztu Pańskiego przeżywamy kolejną odsłonę objawienia się pośród nas Mesjasza. Tym razem Jezus wchodzi w wody Jordanu, a więc we wszelkie brudy – grzechy, które ludzi tam zostawili, przyjmuje to wszystko na siebie, by później już na krzyżu odkupić grzesznego człowieka. Po wyjściu Jezusa z rzeki sam Bóg Ojciec ogłasza Go umiłowanym Synem – On do końca wypełni Boży plan zbawienia. W chrzcie świętym zostaliśmy włączeni w Paschę Jezusa, by żyć na nowo. Bóg do każdego i każdej z nas powiedział, iż jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Czy pamiętasz datę swojego chrztu, dzień nowych narodzin dla Boga? Niech będzie Bóg uwielbiony w dziele naszego odkupienia i uświęcenia, które swój początek wzięło w chrzcie świętym!