Niedziela 13 kwietnia

„Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”

 

Oto jesteśmy świadkami triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wznoszą się okrzyki, gdyż wjeżdża prawdziwy Król. Bóg przychodzi, aby dokonać zwycięstwa nad jedynym przeciwnikiem ludzkości, którym jest szatan. „Hosanna” oznacza przyjście Wybawiciela, oczekiwanego od wielu lat. Zobacz Jezusa wjeżdżającego pokornie na osiołku do Twojego życia. On odpowiada na Twoje zagubienie i wołanie o pomoc. Już niedługo dokona się w Tobie zwycięstwo Jego mocy i miłości, jeśli tylko pozwolisz Mu wejść do swego serca!