Niedziela 13 lutego 

 

„Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.”

 

Nasze codzienne krzyże, chociaż są bardzo ciężkie, powinny być podejmowane. Takim krzyżem jest porzucenie tego co światowe, a przyjęcie za swoje tego co od Pana Boga pochodzi. Czy nie można się weselić, jeść, mieć pieniądze? Można, to wielkie błogosławieństwo. Idąc za Jezusem czasami pozornie tracimy w oczach tych, którzy mają odmienną moralność, tracimy dodatkowe pieniądze, które nie były uczciwie pozyskiwane itp. Pan Jezus wynagrodzi ten wysiłek, tą stratę. Prawdziwe szczęście pochodzi od Boga, to On jest jego dawcą. Nie muszę kombinować, muszę zaufać Jezusowi i iść za nim, a On najlepiej wszystko poukłada.