Niedziela 14 Kwiecień

<<Pouczenia uczą życia>>

Stare powiedzenie mówi nam , że język może ukryć prawdę , ale oczy nigdy. Jezus przychodzi do nas zawsze z darem pokoju. Ucisza nasze bóle i rozterki. Każde pouczenie jest nam potrzebne, bo jesteśmy grzesznikami i popełniamy błędy , których konsekwencje zbieramy my i osoby nam towarzyszące. Przez dzielenie się swoimi problemami, często dowiadujemy się o problemach innych. Zazwyczaj nie ogłaszamy nic na forum publicznym , jesteśmy skryci . Nasza książka życia nie ma końca. Jezus swoim życiem daje świadectwo nie tylko o Sobie , ale i o Ojcu, który jest w niebie. Często takie ludzkie spotkania zmieniają życie na lepsze . Wiara doprowadza do zrozumienia wszystkiego, co było napisane o Mesjaszu w Prawie i u proroków. Żadne znaki nie zastąpią wiary, mogą jedynie prowadzić do niej , jeśli serce nasze pozostaje otwarte na Boga. Dlatego rany po ukrzyżowaniu, czy spożywaniu posiłku, to znaki które prowadzą do wiary i prawdy. Jezus wiedział , że człowiek może się pogubić w gąszczu przepisów i praw , które skierowane były przeciw niemu. Wyjaśnił On , że prawo ma pomagać człowiekowi, a nie go niszczyć. Prośmy świętego Jana , który napisał „Bóg jest miłością, kto nie miłuje ten nie zna Boga” Zatem miłujmy się nawzajem , aby Pan wlewał w nas miłość, która przeniknie nasze serca i otworzy podwoje raju.