Niedziela 14 Maja

<< Będę prosił Ojca , a da wam ducha prawdy>>

Kościół ogłosił nam szczególnie radosną nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa, a my jesteśmy zaproszeni do głoszenia tej prawdy dając świadectwo naszego przemienionego życia. Nigdy nie jesteśmy sami , zawsze jest ktoś obok nas kto nam pomoże. Żyjemy bowiem dla innych z naszymi radościami i smutkami. Bóg nas o tym wszystkim zapewnia , że zawsze ktoś poda rękę. Często to On jest ostatnią deską ratunku, dlatego powinniśmy ufać Mu bezgranicznie. Żyjemy w społeczności , która powinna się dzielić wszystkim. Nasza relacja ze Stwórcą jest czymś , bardzo jasno określonym , to więź synowska, którą posiadamy w Chrystusie. Musimy zdać sobie sprawę do jakiej godności zostaliśmy wyniesieni, dlatego też nie możemy być obojętni na miłość jaką obdarzył nas Ojciec,w swoim Synu. Otwiera On przed nami przestrzeń samego Bóstwa. Daje n am Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie zna. Zachowując przykazania , miłujemy Jezusa, a miłując Jezusa miłujemy Ojca.