Niedziela 15 maja

 

„A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!”

Obietnica zesłania Ducha Świętego dokonuje się w każdej wspólnocie, tam, gdzie trwa modlitwa, słuchanie słowa Bożego i pogłębianie więzi z Jezusem. To Duch Święty jest Tym niewidzialnym Budowniczym Kościoła, dzięki któremu cały organizm napełniany jest życiem wiecznym. Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, jest samą Miłością, która łączy Ojca i Syna. Kiedy Jezus mówi, abyśmy przyjęli Ducha Świętego do naszego życia, oznacza to wielkie pragnienie Boga, aby zamieszkać w głębi człowieka. Bóg pragnie zjednoczenia z każdym z nas, aby działać w tym świecie przez nas na nieskończenie wiele sposobów. Duch Święty, jako Osoba, ma być przez nas oczekiwany, upragniony, przyjmowany i kochany. Gdyby ktoś zapytał Ciebie na czym polega życie chrześcijańskie, to możesz odpowiedzieć, że ono polega na napełnianiu się Duchem Świętym, w ciągłym zadziwieniu darem zbawienia i uświęcenia. Twoja odpowiedź ma płynąć nie tylko z ust, ale przede wszystkim z serca, w którym Duch zamieszkuje. Życie chrześcijanina, to życie według Ducha, całkowicie poddane Jezusowi. To właśnie Duch Święty prowadzi nas do komunii z Bogiem w sakramentach, a przez nie do miłości agape, do daru z siebie dla bliźnich. Dziś, dzięki mocy Ducha Świętego, przeżywamy Nową Pięćdziesiątnicę. On przychodzi do naszych serc, przychodzi jako najmilszy z gości, ze słodyczą i orzeźwieniem, z uleczeniem tego, co chore na ciele i na duszy, przychodzi jako Światłość do serca, dając moc do życia niezmiernie szczęśliwego. Dziękujemy, Duchu Święty, za Twoje przyjście do naszego życia, do naszych rodzin i wspólnot. Ty jesteś czułością Ojca, dlatego w Tobie możemy poznawać Boga Ojca i wołać do Niego: Abba, Ojcze!