„Rozesłanie dwunastu -Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia”

Nasze apostolstwo ma całkowicie opierać się na Bogu. To ma być rzeczywiste pójście za głosem Boga i całkowite poddanie się Jego działaniu. Powinniśmy patrzeć na apostołów. My przypominamy ich właśnie z początków ich kroczenia za Jezusem. To zwykli ludzie, którzy zachwycili się Jego miłością, Jego słowami, Jego znakami, cudami. Nie posiadali w większości wiedzy, wykształcenia. Natomiast mieli coś o wiele ważniejszego. Posiadali serca szczere. Serca otwarte. Serca spragnione Boga. Nie było w nich podstępu, wyrachowania, chociaż mieli swoje słabości, wady i grzechy na sumieniu. Jednak prostota z jaką przyjmowali słowo Jezusa sprawiała, że On z największą radością dzielił z nimi swoje życie, dawał im swoją miłość, udzielał swego słowa w obfitości. Poprzez kontakt z Jezusem, Jego apostołowie przemieniali się. Przez te trzy lata dokonywała się przemiana ich serc. Bóg dzisiaj również wyposaża nas w swoją łaskę. To pojęcie jest bardzo istotne, bowiem łaska daje człowiekowi samego Boga do serca, udziela przebaczenia, daje mu udział w życiu wiecznym. Mocą łaski Bóg udziela swoim apostołom Ducha Świętego, a poprzez Ducha Świętego czyni swoimi dziećmi. Spójrzmy jak wiele, w tak zwykłej symbolice. Duch Święty zaś prowadzi dusze, wskazuje im kierunek. Spójrzmy na wspomnianą laskę właśnie w ten sposób. Oznacza ona łaskę Boga dawaną każdemu apostołowi. Otrzymujemy również dzisiaj Miłość samego Boga. A więc cnotę teologiczną, a nie miłość rozumianą czysto po ludzku, pojęcie tak współcześnie wypaczone. Otrzymujemy Miłość. Dar Boży, wyraz Jego łaski, cud Jego doskonałości. Miłość, która jest życiem. Miłość, która daje życie. Miłość, która jest mocą ponad wszystkie moce. Miłość, która może wszystko. To Miłość uzdrawia ciała, Miłość leczy dusze, Miłość pokonuje szatana, Miłość pociesza, udziela rady. Jest mądrością samą i nią się kieruje. Jest wieczną, nigdy nie ustaje. To, w co Bóg wyposaża swoich apostołów, jest niesłychanym darem i sami apostołowie nie zdają sobie sprawy z jego wielkości.