Niedziela 15 stycznia 

 

„Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”

 

Nie możemy zatrzymać się na chrzcie z wody. Bez Ducha Świętego nie mamy przewodnika. Wszystko, co zostało powiedziane, spełniło się. Pięćdziesiątnica w wieczerniku miała miejsce, Jezus posłał Apostołom Ducha Świętego, ale na tym nie koniec. My też możemy doświadczyć przyjścia Parakleta. Chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, więc i my powinniśmy oczyszczać swoje serca, zanim będziemy prosić o przyjście Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym.