Niedziela 16 Czerwiec

Mk 4 /26-34

<<Wzrost potrzebuje miejsca i czasu >>

W kościele jest miejsce dla każdego człowieka , bo ofiara Jezusa objęła wszystkich ludzi. Nikt nie powinien się czuć pominięty i zapomniany . Każdy z nas potrzebuje jednak czasu, aby dorosnąć do pewnych prawd życiowych, aby pojąć zawiłość świata . Jednak my lubimy mieć nad wszystkim kontrolę. Ale wewnętrzna moc królestwa Bożego nie jest zależna od człowieka . Logika Boga jest trudna. Pan nieustannie działa dla naszego dobra . Może nie dostrzegamy tego od razu, bo też potrzebujemy czasu. Nasza wiara musi się umocnić. Bo mocna wiara czyni cuda . Stąd ważne jest aby to ziarenko wiary w naszym sercu rozwijało się bujnie. To Pan umacnia wszystko i pielęgnuje. To dzięki Niemu nasze życie jest pełną przygód historią , która daje satysfakcję nie tylko nam , ale innym też. Każdy jest przekonany , że jego śmierć to koniec świata ale nikt nie wierzy że to tylko koniec człowieka i jego świata , Cały świat będzie bowiem parł do przodu i swoimi ciekawostkami wabił każdego następnego , słabego człowieka. Panie ratuj nasze dusze.