Niedziela 16 maja 

 

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

 

Znaki, owoce, efekty… Prawdziwy uczeń Jezusa robi to, co wynika z wiary. Wiara i to, co się z nią wiąże, jest decyzją. Wiara jest też łaską, ale trzeba podjąć jednocześnie decyzję, krzyż z nią związany. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, będzie to widać. Nie jest to łatwe, ale Pan wspomaga, posyła Ducha Świętego, aby Ewangelia była prawdziwie głoszona. To wszystko, choć czasami trudne, jest piękne! Podejmij decyzję, nie bądź chorągiewką na wietrze, ale orłem, który nabiera prawdziwego wiatru w skrzydła… Niech tchnienie Ducha Świętego przechodzi przez „pióra” każdego ucznia Jezusa! On wstąpił do Nieba, ale nie zostawił nas… ON JEST I ŻYJE!