Niedziela 16 marca

„Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”

 

Uczniowie Jezusa mieli ten przywilej oglądania teofanii, a więc objawienia się chwały Jezusa jako Syna Bożego. Jezus zaprasza każdego ochrzczonego jeszcze w głębszą relację, gdyż obleczeni w Chrystusa, nosimy w sobie życie z Ducha, jesteśmy świętymi nie własną zasługą, ale z Jego miłosierdzia. Wciąż aktualne są słowa Boga Ojca, który wszystko oddaje Synowi i poleca nam słuchać Go we wszystkim. Wielki Post daje nam wielką szansę, by na nowo wsłuchać się w głos Jezusa. On jest Słowem Bożym. Gdy więc sięgam po to Słowo i czytam je, znajduje prawdę o moim życiu, a tym samym znajduję wolność i miłość, za którymi bardzo tęsknię. Im więcej nasiąkam słowem Jezusa, tym bardziej dostrzegam potrzebę przemiany mojej, a nie bliskich. Im częściej czytam dobrą nowinę, tym jest więcej we mnie radości i nadziei ze spotkania z Panem, które prowadzi mnie do świadectwa i głoszenia jedynej Prawdy – Jezusa, wszystkim i na wszelkie sposoby. Wzbudź w nas Panie, święty głód – głód słuchania Twojego słowa!